Informacje o firmie


Firma usługowo handlowa "Mieszkanko" Roman Rejduch

Siedziba firmy: os. Krakowiaków 13/5, 31-962 Kraków


Telefon: 0501030781

Poczta elektroniczna: mieszkanko@mieszkanko.org

Godziny odbierania telefonu: od poniedziałku do piątku między 9:00 i 19:00 godziną.

Na pocztę elektroniczną postaram się odpowiedzieć w pierwszej wolnej chwili.